"Cała wiedza, suma wszystkich pytań i wszystkich odpowiedzi zawarta jest w psie"
Franz Kafka

O Psim Umwelcie

piesel

Czym jest umwelt?

Na początku dwudziestego wieku, pewien niemiecki biolog Jacob von Uexküll poświęcił się badaniu postrzegania otoczenia przez żywe organizmy oraz jak postrzeganie determinuje ich zachowanie. W toku tych badań stworzył teorię, według której każda żywa istota ma swój własny subiektywny czas i swoją subiektywną przestrzeń – umwelt. Granicą umweltu danego organizmu jest jego percepcja ( postrzeganie ) i aktywność – poruszanie się w czasie i przestrzeni. Co istotne, każde zwierzę tworzy swoją przestrzeń poznawczą dostosowaną do swoich potrzeb. Te same bodźce, obiekty, przedmioty mogą być różnie odbierane i mieć różne znaczenie dla poszczególnych istot.

piesel

Dlaczego pojęcie umweltu ma znaczenie w kontekście relacji pies – człowiek?

Wprowadzając do swojego domu – życia psa trzeba mieć świadomość, że jest to przedstawiciel innego gatunku, a co za tym idzie - jego postrzeganie świata może być zgoła odmienne od naszego. Nie możemy oczekiwać, że automatycznie i bez problemu pies dostosuje się do zasad życia wśród ludzi. Aby nawiązać z nim relację korzystną dla obu stron oraz stworzyć bliską więź niezbędne jest poznanie i zrozumienie jego natury.

piesel

Jaki zatem jest psi umwelt?

Z pewnością inny niż ludzki, jednak obok głębokich różnic istnieją obszary, w których nasze światy się zazębiają. Chcąc zrozumieć jak faktycznie wygląda świat z perspektywy psa musimy odłożyć na bok stereotypy a zagłębić się w wiedzę na temat jego zdolności zmysłowych ( węchowych, wzrokowych, słuchowych ), zdolności poznawczych, sposobu komunikacji a także historię gatunku – proces ewolucji z uwzględnieniem efektów i konsekwencji hodowli ( zróżnicowania ras ). Pies to też emocje i uczucia, które w znacznym stopniu determinują jego zachowanie i których nie wolno nam ignorować. Co ważne, rozważając psi umwelt, zawsze należy pamiętać o indywidualnych cechach każdej jednostki. Nawet w obrębie gatunku, rasy, płci występują różnice w zdolnościach i upodobaniach poszczególnych osobników. Każdy pies jest inny – tak jak człowiek – każdy ma swój indywidualny charakter. Poznanie jego osobowości, jego własnych potrzeb i upodobań, zdolności i ograniczeń jest niezbędne do zbudowania z nim dobrych relacji. Budowanie relacji powinno opierać się na trzech fundamentach:

 • szacunku - zrozumieniu i akceptacji psa jako przedstawiciela innego gatunku,
 • zaufaniu - byciu uczciwym wobec psa i wiarygodnym oraz zapewnieniu mu bezpieczeństwa i wsparcia,
 • komunikacji - dostrzeganiu sygnałów wysyłanych przez psa i ich prawidłowej interpretacji oraz wysyłaniu zrozumiałych komunikatów do psa.

Dobre relacje to podstawa jakiejkolwiek pracy z psem, bez względu na to czy jest to nauka komend i sztuczek w ramach spędzania wspólnego czasu, nauka zachowań przydatnych w codziennym życiu ( np. nauka chodzenia na luźnej smyczy, przywołania ), czy też ukierunkowany trening np. do psich sportów. To co niszczy relacje to wszelka przemoc zarówno fizyczna jak i psychiczna wobec psa. Działania awersyjne są nie tylko nieetyczne, są także zaprzeczeniem tego, co nazywamy przyjaźnią – więzi, do której dążymy i która powinna łączyć nas z naszym psem.

Moja praca polega na pomaganiu właścicielom w lepszym zrozumieniu potrzeb, emocji i zachowań swoich psów, w lepszym porozumieniu się - znalezieniu wspólnego języka - w celu stworzenia pozytywnych i satysfakcjonujących relacji dla obu stron.

Kwalifikacje

piesel

Fascynacja światem zwierząt i posiadanie psów nie czyni jeszcze z nikogo wykwalifikowanego szkoleniowca i specjalisty od psich zachowań. Jednak nie mogłam bym nie wspomnieć o tych dwóch aspektach mojego życia ponieważ to one w głównej mierze zadecydowały o tym, kim obecnie jestem i co robię.

Nieodparta ciekawość świata przyrody towarzyszyła mi, odkąd pamiętam i przejawiała się w rozmaity sposób. Od obserwacji różnych dzikich stworzeń w ich naturalnym środowisku, czytania książek przyrodniczych i oglądania filmów dokumentalnych o tej samej tematyce, po kontakt ze zwierzętami gospodarskimi i opiekę nad tymi, które mieszkały z nami w domu. Doświadczenia i przeżycia związane ze światem przyrody wpłynęły na mój światopogląd i zbudowały szacunek do zwierząt. Jedną z pierwszych zasad, którą przyswoiłam w młodości to ta, że posiadanie zwierzęcia – to obowiązek i odpowiedzialność. Wcześnie też zaczęło kiełkować marzenie aby swoje zainteresowania przekształcić w coś więcej – pracę zawodową, jednak (jak to często bywa) życie napisało scenariusz, w którym przez długi czas nie było miejsca na realizację tego celu.

Gdy w końcu pojawiły się moje psy – wyczekane, wymarzone psy – całkowicie wsiąknęłam w ich świat. Marzenie się odrodziło. Na początku, uzbrojona w stos książek z głową pełną planów i pomysłów stanęłam z misją uczenia ich i wychowania. Jednak czas pokazał, że to one w dużym stopniu zaczęły mnie uczyć, jednocześnie stając się dla mnie potężną motywacją do poszerzania wiedzy i umiejętności.

Tak, psy z pewnością są moimi nauczycielami, nie tylko moje ale też psy znajomych, rodziny, napotkane, te z którymi mam okazję pracować. Psy nie tylko dostarczają mi informacji o sobie samych ale też o innych psach a nawet ludziach. Weryfikują moją wiedzę i umiejętności, stawiają pytania, niekiedy burzą schematy i skłaniają do szukania innych rozwiązań. Ciągle motywują do dalszej nauki i rozwoju kompetencji zawodowych.

Dzielenie życia z psami – wspólne doświadczanie świata, spędzanie czasu, ciągłe poznawanie się nawzajem i po prostu bycie razem – to jedna z najwspanialszych rzeczy, która mi się przydarza w życiu. Mam nadzieję, że moja praca pomoże innym właścicielom dojść do tego samego wniosku.

Kursy i seminaria

 • 2017 – ukończenie kursu „ Instruktor szkolenia psów Poziom I” – Etogram,
 • 2017 – ukończenie kursu „ Zoopsycholog / Behawiorysta zwierząt” – Etogram,
 • 2017 – seminarium „ Zachowania agresywne, społeczne i komunikacja psów” z dr Barbarą Schoning – Talking Dogs
 • 2017 – seminarium „Komunikacja zwierząt” z Joanną Błońską – BavariaTeam,
 • 2017 – seminarium „ Komunikacja psów” z Pauliną Ziółkowską z Talking Dogs – Etogram,
 • 2017 – seminarium „ Obedience” z Magdą Łęczycką - Etogram.

Oferta

Konsultacje zoopsychologiczne i terapie zachowań

Oferta ta skierowana jest do właścicieli, którzy borykają się na co dzień z kłopotliwym i trudnym do opanowania zachowaniem swojego psa. Do zachowań problematycznych można zaliczyć między innymi:

 • niszczenie przedmiotów w domu,
 • nadmierną ekscytację,
 • gonienie za poruszającymi się obiektami ( np. samochody, rowery ),
 • nadmierną wokalizację ( wycie, szczekanie ),
 • zachowania agresywne w stosunku do innych psów, ludzi,
 • załatwianie się w domu,
 • nadmierną lękliwość,
 • samookaleczanie się (np. wylizywanie łap, wygryzanie sierści ),
 • i inne.

Pierwsza konsultacja zazwyczaj odbywa się w miejscu zamieszkania psa i trwa około dwóch godzin. W jej trakcie przeprowadzam z opiekunem szczegółowy wywiad na temat zwierzęcia, jego codziennego funkcjonowania, relacji z ludźmi i innymi psami, diety ,aktywności, zdrowia oraz innych istotnych kwestii, w tym samego zgłoszonego problemu. Ważne jest dla mnie ustalenie jaki stan emocjonalny towarzyszy psu w danej sytuacji i jakie motywacje nim kierują – czyli poznanie podłoża jego zachowania.

Na podstawie informacji zebranych w wywiadzie i z obserwacji psa określam przyczyny problematycznego zachowania i przedstawiam propozycję planu jego modyfikacji. Aby terapia mogła przynieść oczekiwane efekty niezbędne jest czynne zaangażowanie właściciela w cały proces i konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad, dlatego też szczegółowo omawiam z nim plan pracy oraz upewniam się, że jest on dla niego zrozumiały i akceptowalny.

Należy mieć na uwadze, że zmiana niepożądanego zachowania u psa to proces, który wymaga czasu i cierpliwości a także zmiany zachowania opiekuna w stosunku do psa, ponieważ on i pies stanowią duet, który wzajemnie na siebie oddziałuje.

Ilość spotkań w ramach pełnej terapii jest zależna od stopnia nasilenia problemu, jego złożoności oraz potrzeb właściciela i jest ustalana indywidualnie. Przez cały czas trwania procesu terapeutycznego jestem w stałym kontakcie z klientem ( telefonicznym, mailowym ) – na bieżąco monitoruję zachodzące zmiany i postępy, odpowiadam na pojawiające się pytania i wątpliwości oraz udzielam dodatkowych wskazówek, co do dalszego postępowania.

Cena:

 • Pierwsza konsultacja ( ok. 2 godzin ) – 90 zł
 • Każda kolejna konsultacja – 50 zł

Szkolenia indywidualne

Szkolenia zorganizowane są w systemie indywidualnych spotkań, ponieważ zależy mi, aby właściciel i jego pies wynieśli z nich jak najwięcej korzyści. Dzięki takiej formie mogę w pełni skoncentrować się na danej parze, opracować plan zajęć i dostosować metody pracy do jej indywidualnych potrzeb i możliwości. Bez względu na zakres i tematykę, szkolenie ma przede wszystkim służyć budowaniu dobrych relacji między opiekunem a jego psem, nawiązywaniu porozumienia i współpracy między nimi a tym samym wzmacnianiu więzi ich łączącej. W tym celu również dużą uwagę poświęcam pracy nad komunikacją na linii pies – człowiek i człowiek – pies oraz kwestii potrzeb gatunkowych i osobniczych psa. W ramach programu szkoleniowego oferuję następujące elementy:

 • prawidłowa socjalizacja szczenięcia,
 • nauka podążania za przewodnikiem,
 • nauka skupiania uwagi na przewodniku,
 • nauka przywołania,
 • nauka chodzenia na smyczy,
 • nauka odpowiedniego i zróżnicowanego nagradzania,
 • nauka rezygnacji z bodźca,
 • nauka samokontroli,
 • nauka i utrwalanie podstawowych komend ( np. siad, waruj, zostań, na miejsce),
 • praca w rozproszeniach,
 • budowanie świadomości ciała,
 • nauka targetowania,
 • spacer jako relacja ( formy spacerów ),
 • zabawa jako relacja ( rodzaje i elementy zabawy ),
 • budowanie motywacji,
 • nauka wyciszania i relaksacji.

W zależności od programu oraz potrzeb i preferencji uczestników zajęcia mogą odbywać się w domu, najbliższej okolicy, a także terenie urozmaiconym. Termin, godziny oraz ilość spotkań ustalana jest indywidualnie z klientem.

Cena:

 • Pojedyncze spotkanie ( 1 godzina ) – 50 zł

Kontakt

Dane firmy

PSI UMWELT Szkolenie i psychoterapia psów

Diana Kasprowicz

Zoopsycholog, trener psów

Gdańsk, tel. 501949462

e-mail: diana@psi-umwelt.pl